„ Život není to co chceme, ale to co máme“                                      

    (Dita Saxová ze stejnojmenné knihy Arnošta Lustiga)

A proto jsme tady, abychom Vám pomohli najít optimální cestu pro spokojený a kvalitní  život  teď – zde - a nyní, a to se vším, co nám životní historie přináší. 

Kdo jsme a kde nás najdete?

PhDr. Jarmila  Mayzlíková  

 • Ordinace klinické psychologie a sexuologie, Moravská Ostrava Repinova 16 – v budově Výtvarného centra Chagall
 • Mapa, foto osobní + ordinace

Mgr. et Mgr.  Pavlína  Gregorová - Pikhartová      

S jakými problémy se na nás můžete obrátit?

Poskytujeme psychoterapii dlouhodobou, podpůrnou i krizovou u indikací:

 • Úzkostné poruchy – panické ataky, generalizovaná úzkostná porucha, fobie ad.
 • Poruchy nálady – deprese, bipolární afektivní porucha aj.
 • Somatoformní poruchy
 • Psychosomatické obtíže
 • Neurotické reakce na stres
 • Syndrom vyhoření
 • Osobnostní problematika

V Ostravě mj. nabízíme:

 • Hypnoterapii, relaxační a imaginativní techniky u indikovaných klientů
 • Diagnostiku a psychoterapii u transsexuálů
 • Diagnostiku před chirurgickou léčbou obezity
 • Psychoterapii u psychogenně podmíněných sexuálních dysfunkcí

V Praze mj. nabízíme:

 • Relaxační a imaginativní techniky u indikovaných klientů
 • Resocializační péči u transsexuálů
 • Psychoterapii u psychogenně podmíněných sexuálních dysfunkcí
 • Psychoterapie může být vedena i ve francouzském jazyce

Rozhodnutí poskytovatele:

 • K poskytnutí žádané zdravotních služby je vyžadován informovaný souhlas pacienta, a to písemnou formou.
 • Pacientje seznámen a bere na vědomí Informace o zpracování osobních údajů dle č. 13 nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679.
 • Diagnostická vyšetření na vlastní žádost a pro osobní potřebu žadatele nejsou ZZ poskytovány.

Není hrazeno ze zdravotního pojištění:

 • Anonymní konzultace bez indikované péče hradí klient ve výši 800,- Kč.
 • Párová konzultace 1000,- Kč.
 • Vypracování zprávy pro účely soudní, studijní aj.  500 Kč.